bendradarbis

bendradarbis
bendradarbis statusas T sritis informatika ryšiai: žiūrėktalkininkas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bendradarbis — bendradar̃bis, bendradar̃bė dkt. Tai̇̃ màno bùvusi bendradar̃bė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bendradarbis — bendradar̃bis, ė smob. (2) 1. bendro darbo žmogus: Mudu bendradarbiai – dirbame vienoje įstaigoje rš. | Jis dirba vyresniuoju moksliniu bendradarbiu Chemijos institute sp. 2. kas laikraščiui rašo, jo straipsnių autorius: Šito straipsnio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aušrininkas — aušriniñkas, ė smob. (2); rš istor. „Aušros“ (1883–1886) laikraščio bendradarbis ir jo skelbtų idėjų šalininkas: Nebūtume šiandien nepriklausomi, jeigu aušrininkai varpininkai ir kiti nebūtų pažadinę mūsų apmirusios tautos Sm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bandžiulis — bandžiùlis sm. (2) 1. draugas, bičiulis: Sveikas gyvas, bandžiùli, kaip gyvuoji? Mšk. Mes su juo prie alaus neblogi bandžiùliai buvom Šl. 2. bendradarbis: Mes dabar bandžiùliai – iš vieno šieną šienaujam Šl. 3. sukčius: Tu apsisaugok, jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bendradarbininkas — bendradarbininkas, ė smob. BzB275 žr. bendradarbis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darbabendris — darbãbendris, ė (neol.) smob. (1) žr. bendradarbis: 1. Padėki gamtai ir būki jos darbabendris, tad ji tavęs klausys Vd. 2. „Abend Post“ darbabendris teiravosi ... apie dabartinį reikalų stovį Makedonijoje VŽ1904,12 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugdarbininkas — ×draũgdarbininkas, ė (plg. vok. Mitarbeiter) smob. (1) KI698; R257, N bendradarbis: Sveikin jus Timotiejus, mano draugdarbininkas Bb1PvR16,21. Mano viernos draugdarbininkės nebėr ant žemės Ns1833,1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugdarbis — draugdarbis, ė (neol.) smob. bendradarbis: Per tą visą laiką lordas buvo jo draugdarbiu rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugdirbis — ×draugdirbis, ė smob. I bendradarbis: Na, draugdirbiai, prie darbo! V.Kudir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugveikėjas — ×draugveikėjas, a (plg. ang. coagent) smob. L105 bendradarbis: Paminėk mane, brolau ir draugveikėji! brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”